Icon
Privremeni neslužbeni rezultati glasovanja za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mikleuš
Icon
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova Vijeća mjesnih odbora općine Mikleuš
Icon
Liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora
Icon
Zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Mikleuš
Icon
Izjava - OMS 4
Icon
OMS-1 Prijedlog kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora
Icon
OMS-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnih odbora
Icon
OMS-3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana mjesnog odbora
Icon
Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Mikleuš
Icon
Obvezatne upute broj V o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili teže bolesti