Objavljeno: 20. veljače 2020.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš

Dana 24. veljače 2020. godine (ponedjeljak), u vijećnici Općine Mikleuš, s početkom u 19,00 sati održati će se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red

 1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Mikleuš.
 2. Aktualnih pola sata.
 3. Razmatranje Prijedloga donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Mikleuš i donošenje Odluke o usvajanju istog.
 4. Razmatranje Prijedloga donošenja odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Mikleuš i donošenja odluke o istom.
 5. Razmatranje Prijedloga donošenja odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mikleuš i donošenje odluke o istom.
 6. Razmatranje Prijedloga donošenja Odluke o sufinanciranju terenske nastave i donošenje odluke o istom.
 7. Razmatranje zahtjeva za utvrđivanje prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Mikleuš i donošenje odluke o istom.
 8. Razmatranje Prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Mikleuš za 2020. godinu i donošenje odluke o istom.
 9. Razmatranje Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca za 2020. godinu i donošenje zaključka o usvajanju istog te donošenje odluke o potpisivanju ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo o vršenju stručnog nadzora.
 10. Razmatranje Programa suzbijanja komaraca na području Općine Mikleuš za 2020. godinu i donošenje zaključka o usvajanju istog.
 11. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje i sakupljanja lešina pasa i mačaka s javnih površina za 2019. godinu i donošenje zaključka o usvajanju istog.
 12. Različito.