Objavljeno: 18. prosinca 2019.

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš

Dana 19. prosinca 2019. godine, u vijećnici Općine Mikleuš, s početkom u 17,00 sati održat će se 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Mikleuš.
2. Aktualnih pola sata.
3. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2019.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.
4. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mikleuš za 2019.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.
5. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mikleuš za 2019.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.
6. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
7. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
8. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2019.g. i ostalim općim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Mikleuš i donošenje
Zaključka o usvajanju istog.
9. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za 2019.g. od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i donošenje Odluke o usvajanju istog.
10. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mikleuš i donošenje Odluke o usvajanju istog.
11. Razmatranje Prijedloga Odluke o iznajmljivanju sale Mjesnog doma u Mikleušu, Boriku i Četekovcu i donošenje Odluke o usvajanju istog.
12. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mikleuš i donošenje Odluke o usvajanju istog.
13. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju ovlasti Načelniku Općine Mikleuš za potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada s Gradom Viroviticom i donošenje Odluke o istom.
14. Različito.