Objavljeno: 29. travnja 2019.

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš

Dana 02. svibnja 2019. godine, u vijećnici Općine Mikleuš, s početkom u 19,00 sati održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš.

Za sjednicu predložen je slijedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Mikleuš.
2. Aktualnih pola sata.
3. Razmatranje Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2018.godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog.
4. Razmatranje Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
5. Razmatranje Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
6. Razmatranje Izvješća Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Mikleuš za 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
7. Razmatranje Izvješća davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
8. Razmatranje Prijedloga Odluke za kupnju nekretnine i donošenje Odluke o istom.
9. Razmatranje Zahtjeva davatelja javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Mikleuš za davanje Suglasnosti na promjenu Cjenika za obavljanje javne usluge i donošenje Zaključka o istom.
10. Različito.

Icon
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2018. godinu