Objavljeno: 9. ožujka 2019.

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš

Dana 11. ožujka 2019.godine, u vijećnici općine Mikleuš, s početkom u 18,00 sati, održat će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš.

Za 16. sjednicu predložen je slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Mikleuš.
2. Aktualnih pola sata.
3.Razmatranje Prijedloga Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mikleuš i donošenje Odluke o istom.
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na Prijedlog Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mikleuš.
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mikleuš.
6. Razmatranje Izvješća općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
7. Razmatranje Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Mikleuš u 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
8. Razmatranje Izvješća Općinskog načelnika o utrošku sredstava od prodaje, zakupa, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mikleuš u 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
9. Razmatranje Izvješća Općinskog načelnika o utrošku sredstava šumskog doprinosa, za 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
10. Razmatranje Izvješća općinskog načelnika o utrošku sredstava od Naknada za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih zgrada u 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
11. Razmatranje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
12. Razmatranje Financijskih izvješća DVD Četekovac i DVD Mikleuš i donošenje Zaključka o usvajanju istih.
13. Razmatranje Financijskih izvješća NK“Dinamo“Četekovac i NK“Mikleuš“ Mikleuš i donošenje Zaključka o usvajanju istih.
14. Razmatranje Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava Gradskog društva Crvenog križa Slatina i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
15. Razmatranje Izvješća o utrošku proračunskih sredstava HGSS Stanica Orahovica i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
16. Razmatranje Izvješća o utrošku proračunskih sredstava Društva naša djeca Mikleuš u 2018.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
17. Različito.